அவங்க இப்போ புது வீட்டுக்கு குடி போயிட்டாங்க.

Jun 13, 2022

அவங்க இப்போ புது வீட்டுக்கு குடி போயிட்டாங்க.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer

They have moved into their new home now.
They have shifted to their new home now.