அவள் கேட்க நினைத்த கேள்வி அவள் நாக்கின் நுனியில் இருந்தது.இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

May 23, 2023

அவள் கேட்க நினைத்த கேள்வி அவள் நாக்கின் நுனியில் இருந்தது.இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
The question she wanted to ask was on the tip of her tongue.