இது ஒரு சாகசமான விஷயம் என்று நான் தைரியமாகக் கூறுகிறேன்.

Oct 28, 2022

இது ஒரு சாகசமான விஷயம் என்று நான் தைரியமாகக் கூறுகிறேன்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
I dare say it is an adventurous thing.