இந்த மருந்து என் அப்பாவை தூங்க வைக்கும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் அது நடக்கவில்லை.

Jun 23, 2022

இந்த மருந்து என் அப்பாவை தூங்க வைக்கும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் அது நடக்கவில்லை.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer

I thought (that) this medicine would put my dad to sleep, but it didn’t.