இப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு அவன்கிட்ட கேட்க போறேன்.

Jun 13, 2022

இப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு அவன்கிட்ட கேட்க போறேன்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Now, I have decided. I am going to ask him tomorrow.