என்ன செய்யக்கூடாது என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதே யுக்தியின் சாராம்சம்-மைக்கேல் போர்ட்டர்

May 19, 2023

என்ன செய்யக்கூடாது என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதே யுக்தியின் சாராம்சம்-மைக்கேல் போர்ட்டர்

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
The essence of strategy is choosing what not to do.
Michael Porter