ஓ மறந்துட்டேன்! நான் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு ஓடி போய் உன் பணத்தை வாங்கிட்டு வரேன்.

Nov 15, 2022

ஓ மறந்துட்டேன்! நான் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு ஓடி போய் உன் பணத்தை வாங்கிட்டு வரேன்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Oh, I forgot! I’ll quickly run home and get your money. [or]
Oh, I forgot! I will run home soon and get your money.