கவலைப்படாதே, ராதா , உங்கள் மகன் நன்றாக இருப்பான். நாங்க அவனை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தோம்.

Nov 25, 2022

கவலைப்படாதே, ராதா , உங்கள் மகன் நன்றாக இருப்பான். நாங்க அவனை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தோம்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Don’t worry, Radha; your son will be fine. We sent him to the hospital.