டிவி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது; அதை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்றீங்களா?

Jun 21, 2022

டிவி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது; அதை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்றீங்களா?

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer

TV is on; could you please turn it off?