நாங்கள் கால்பந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது ஜன்னலை உடைத்தவர் கதிர்.

Mar 15, 2023

நாங்கள் கால்பந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது ஜன்னலை உடைத்தவர் கதிர்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Kathir was the one who broke the window when we were playing football.
It was Kathir who broke the window when we were playing football.